PRF

Krwiopochodne materiały autogenne oraz ich właściwości regeneracyjne znane są od lat 70. ubiegłego wieku – wtedy odkryto osocze bogatopłytkowe (PRP – Platelet Rich Plasma). Od tego czasu zespoły badawcze na całym świecie pracują nad doskonaleniem technik leczenia z wykorzystaniem preparatów krwiopochodnych oraz szukają nowych zastosowań, w tym także w stomatologii.

W 2001 roku dr Joseph Choukroun – lekarz praktyk oraz świato­wej sławy badacz pochodzący z Francji – odkrył podczas badań metodę pozyskiwania i wykorzystania do regeneracji tkanek fibryny bogatopłytkowej (PRF – Platelet Rich Fibrin) – koncentratu płytkowego drugiej generacji.

Od czasu odkrycia PRF pojawiło się wiele nowych informacji na temat regeneracji tkanek, zastosowania koncentratów płytkowych, a także nowych frakcji fibryn. Nowatorskim (2017) osią­gnięciem prac badawczych zespołu dr Choukrouna jest wirówka PRF Duo Quattro – jedyne urzadzenie, ktore pozwala w prosty spo­sób pozyskać wartościowy, wystadnaryzowany autogenny materiał do wspomagania i przyśpieszania gojenia tkanek: frakcje A-PRF+, i-PRF oraz inne.

Wirówka PRF Duo Quattro produkowana jest przez francuską firmę Process for PRF. Jest jedynym dostępnym w Polsce urządzeniem do pozyskiwania PRF rekomendowanym przez dr Choukrouna.


PRF duo quattro

Urządzenie do pozyskiwania różnych frakcji fibryny bogatopłytkowej: A-PRF+, i-PRF oraz innych

większa skuteczność w gojeniu

Wirówka PRF Duo to urządzenie do otrzymywania różnych frakcji fibryny bogatopłytkowej – A-PRF+, i-PRF oraz innych. Są one autogen­nym materiałem, który poprzez wykorzystanie naturalnej regeneracji wspomaga i przyśpiesza gojenie tkanek. Wirówka pozwala otrzymać frakcje w prosty i szybki sposób – podczas jednej wizyty pacjenta w gabinecie.

Precyzyjna kalibracja, optymalne parametry pracy

PRF Duo Quattro jest skomputeryzowanym i prostym w obsłudze urzą­dzeniem. Kalibracja poszczególnych parametrów i konstrukcja urzą­dzenia (m.in. prędkość wirowania, promień wirnika, kąt nachylenia) są wynikiem wieloletnich doświadczeń badaczy zespołu J.Choukrouna. Unikalne parametry wirowania umożliwiają uzyskanie w precyzyjny sposób preparatów o najlepszych właściwościach regeneracyjnych.

Powtarzalność i przewidywalność uzyskania optymalnych preparatów

Dzięki automatycznym trybom pracy wirówka umożliwia pozyskanie w prosty i powtarzalny sposób wielu różnych wariantów fibryny boga­topłytkowej. Ryzyko błędu wynikającego np. z błędnej ręcznej kalibracji zostaje wyeliminowane.

Ergonomia i łatwość pracy

Operator może w prosty i intuicyjny sposób – za pomocą jednego przycisku – wybrać jeden z 6 automatycznych programów pracy. Główny element urządzenia – wirnik – posiada 6 par tulei w 6 kolorach, dodatkowo narysowano na nim linie wyznaczające po­łożenie tulei naprzeciw siebie oraz ponumerowano tuleje. Dzięki temu probówki intuicyjnie rozmieszcza się tak, aby równomiernie rozłożyć ciężar, a co za tym idzie siły odśrodkowe.

6 automatycznych trybów pracy, 5 różnych preparatów

Wirówka PRF Duo Quatro daje nowe możliwości pozyskania w prosty sposób wielu różnych form fibryny bogatopłytkowej, do różnych zabiegów medycyny estetycznej, w tym:

FORMYiniekcyjne, płynne:


3 proste kroki do uzyskania aktywnej fibryny

Wirówka PRF Duo Quatro umożliwia uzyskanie aktywnej fibryny w prosty i precyzyjny sposób, w trzech krokach:

  1. pobranie krwi pacjenta do probówki
  2. ustawienie parametrów wirowania na wybrany program
  3. umieszczenie probówek w wirniku

…po zakończeniu wirowania fibryna jest gotowa do stosowania.

Żadnych antykoagulantów, separatorów czy koagulantów

W trakcie przygotowania preparatu nie ma potrzeby stosowania żadnych dodatków chemicznych. Nie zawiera ich również gotowy preparat. Dlatego jego stosowanie jest bezpieczne, i pozbawione ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych czy nietolerancji.


Procedura pracy z wirówką PRF Duo Quattro jest znacznie skrócona i uproszczona w porównaniu do innych obecnych na rynku urządzeń pozyskujących PRP, PRGF czy wcześniej odkryte frakcje PRF. Co ważne, wirówka PRF Duo Quattro jako jedyne urządzenie, pozwala tak łatwo, precyzyjnie i bez żadnych koagulantow, separatorów czy antykoagulantów odwirować autogenny materiał do wspomagania i przyśpieszania gojenia tkanek: frakcje A-PRF+, i-PRF oraz inne.

Kolor na zamówienie

Wygląd panelu sterowania można wybrać spośród czterech dostępnych kolorów.

Probówki

Unikalne probówki Process for PRF zostały specjalnie zaprojektowane do wirówki PRF Duo Quattro. Jako jedyne gwarantują uzyskanie odpowiedniej jakości fibryny. Kształt oraz opatentowana powłoka wewnętrzna pozwalają na odwirowanie odpowiednich rodzajów fibryn bez użycia dodatków chemicznych. Probówki są sterylne z zewnątrz i z wewnątrz. Posiadają klasę medyczną 2B.


Nowe frakcje – nowa jakość leczenia

Frakcja A-PRF+, której podstawę stanowi fibryna bogatopłytkowa, jest otrzymywana bez dodatkowych odczynników chemicz­nych (koagulantów czy antykoagulantów) w postaci galaretowatej, odpowiednio uformowanej masy.

Dzięki unikalnej metodzie pozyskiwania – odpowiedniej kalibracji wirówki PRF Duo Quattro oraz opatentowanej probówce, fibryna jest wzbogacona o dodatkowe składniki. Są to białe krwinki, które zwiększają aktywność fibryny w stymulacji augmentacji kości poprzez produkcję BMP i VEGF. Białe krwinki przyspieszają również transformację monocytów w makrofagi, dzięki temu nasilają efekt stymulacji re­generacji kości. Frakcja A-PRF+ wspomaga także proces gojenia. Umieszczona na powierzchni rany stymuluje regenerację i proliferację komórek nabłonkowych.

Nowa frakcja i-PRF to płynnej konsysten­cji koncentrat białych krwinek o wysokiej zawartości płytek, które zwiększają zdol­ność gojenia. i-PRF jest uzyskiwana przy zachowaniu zasady wirowania bez anty­koagulantów i koagulantów. Stosowanie koncentratów płytek w postaci „płynnej”, a nie w postaci masy, nadal jest istotnym wskazaniem w różnych zastosowaniach medycznych i stomatologicznych. Frakcja i-PRF pobrana do strzykawki pozwala na swobodną aplikację bezpośrednio w miejsce regenerowanego obszaru. Takie działanie zwiększa potencjał regenera­cyjny stymulując organizm do biologicznej odbudowy tkanki, ponieważ wraz z i-PRF organizm otrzymuje niezbędne komórki krwi, czynniki wzrostu tam gdzie ich potrzebuje.


Dlaczego leukocyty są takie ważne

Frakcje bogatopłytkowe i-PRF oraz A-PRF+ posiadają wysokie stężenie leukocytów i monocytów. W części populacji mono­cytów pojawiają się komórki, które mają właściwości komórek macierzystych. Dodatkowo monocyty przekształcają się w makrofagi – komórki łączne, pochodzące ze szpiku kostnego. Pełnią one funkcje obronną w organizmie.

Monocyty i makrofagi produkują białko zwane cytokiną. Cytokina to białko wpły­wające na wzrost, proliferację i pobudze­nie komórek do działania.


Szerokie zastosowanie

Fibrynę bogatopłytkową, podobnie jak osocze, stosuje się u pacjentów w celu wspomagania i przyspieszania gojenia ran – stymuluje ona gojenie, odbudowę oraz wzrost kości i tkanek miękkich. Jej zaletą jest naturalne formowanie struktury włók­nika będącego nośnikiem dla komórek, cy­tokin i czynników wzrostu. Z powodzeniem stosuje się ją w chirurgii stomatologicznej, implantologii, periodontologii, endodoncji oraz medycynie estetycznej – we wszyst­kich działaniach wspierających odbudowę tkanek lub gojenie.


PRF duo quattro w skrócie:


 

Powrót