Skaner CS 3600

W naszym Centrum Implantologii i Stomatologii PRIMA SMILE pojawił się nowy skaner wewnątrzustny CS 3600.

Całkowicie otwarty system Skanera ułatwia zarządzanie pracami protetycznymi oraz poprawia jakość pracy w implantologii. Jest to jedno z najbardziej innowacyjnych rozwiązań do wykonywania wszelkich prac protetycznych.


Wśród innowacyjnych rozwiązań skanera CS 3600 wymienić możemy:

– Technikę ciągłego skanowania (filmowa) umożliwiającą szybkie i płynne pobieranie skanu
– Precyzyjne, dokładne i kolorowe modele 3D
– Całkowicie otwarty system pozwalający na eksportowanie plików STL do dowolnej pracowni
– Inteligentny system łączenia skanów pozwalający w prosty sposób uzupełniać brakujące elementy na skanie
– Szeroką gamę programów z dedykowanymi opcjami dla ortodoncji, protetyki i implantologii
– Intuicyjny system podpowiedzi krok po kroku, prowadzący użytkownika przez proces skanowania


Co to oznacza dla naszych Pacjentów?

To ogromna poprawa komfortu oraz znaczna oszczędność czasu! Skaner wewnątrzustny CS 3600 sprawia, że w zapomnienie odchodzą wyciski analogowe – obraz sytuacyjny w jamie ustnej Pacjenta jest skanowany i w kilka sekund trafia do pracowni protetycznej.

Powrót