Katarzyna Buczek

Dyplomowana Higienistka Stomatologiczna spełniająca się w swoim zawodzie kilkanaście lat.
Regularnie uczestniczy w szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje. W swojej codziennej pracy w Prima Smile jest niezwykle precyzyjna i dokładna.

Kocha swoją pracę i kontakt z pacjentami. Cechuje się nieprzeciętnym poczuciem humoru, a zdolnością empatii i pogodą ducha zjednuje otoczenie.

Powrót